Huwelijkse voorwaarden: alles draait om continuïteit

Veel ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. De belangrijkste reden daarvoor is natuurlijk het faillissementsrisico: het huwelijk, of eigenlijk het beëindigen ervan, mag de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar brengen. Door op huwelijkse voorwaarden te trouwen houd je huwelijk en bedrijf uit elkaar.

Alles draait om continuïteit

Maar … trouwen op huwelijkse voorwaarden kent verschillende varianten of clausules. Zoals het periodiek verrekenbeding, waarbij je niet-verdienende partner een vermogen opbouwt. In de praktijk blijkt dit verrekenbeding echter vaak een wassen neus te zijn, die zelfs wel degelijk een bedreiging kan vormen voor de continuïteit van je bedrijf. Het is daarom goed om je huwelijkse voorwaarden te betrekken bij de financiële huishouding van je bedrijf en de voorwaarden periodiek te toetsen op actualiteit. Biemans doet dat voor jou!

Bekijk al onze diensten

Geen zorgen en gedoe, wat kunnen we uit handen nemen?

Groei realiseren, aandacht geven aan wat er echt toe doet.

Uitvinden wat belangrijk is, weten waar je aandacht aan moet geven.