Zorg dat u de TVL of NOW tijdig aanvraagt

De coronasteunmaatregelen worden binnenkort beëindigd, maar voor het eerste kwartaal 2022 kunt u nog een beroep doen op steun. Zorg dat u de TVL of NOW tijdig aanvraagt!

In uw onderneming (niet zijnde een eenmanszaak) zal sprake zijn van zogenaamde UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden). U bent verplicht deze UBO(‘s) uiterlijk 27 maart 2022 te registreren bij de Kamer van Koophandel in het UBO-register.

Daarnaast informeren wij u over enkele in het oog springende (fiscale) wijzigingen. Zo kunt u vanaf deze maand een beroep doen op een subsidie voor kosten van een opleiding, cursus of training tot max. € 1.000 per jaar. Doe er uw voordeel mee!

Wanneer u nog een schenking wilt doen voor de eigen woning of juist vastgoed wil aankopen, dan moet u zeker verder lezen.

Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

Ondernemers die vanwege de coronacrisis moeite hebben met het tijdig betalen van hun belastingschulden, kunnen langer uitstel van betaling krijgen. Het kabinet heeft het uitstel verlengd tot en met 31 maart 2022.
Lees meer

TVL Q1 2022 (aanvraag uiterlijk 31 maart 2022)

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies leiden, kunnen vanaf 28 februari 9.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend.
Lees meer

NOW Q1 2022 (aanvraag uiterlijk 13 april 2022)

Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes.
Lees meer

Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Organisaties kunnen hun UBO’s tot en met uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Lees meer

STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunt u voor scholingskosten een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling STAP-budget. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen deze vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen bij het UWV.

De eerste ronde van het STAP-budget was overigens na enkele dagen al helemaal benut. Op 1 mei 2022 start de volgende ronde. Zet 1 mei in uw agenda als u in aanmerking wil komen voor deze vergoeding!
Lees meer

Schenkvrijstelling eigen woning vervalt!

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’.

Deze jubelton wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Eerdere volledige afschaffing is volgens de minister van Financiën niet mogelijk vanwege de tijd die nodig is voor aanpassing van de automatiseringssystemen

Vooruitlopend op de volledige afschaffing wordt de jubelton vanaf 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231. De jubelton is dan gelijk aan het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen.

Tarief overdrachtsbelasting naar 9%

Met ingang van 1 januari 2021 werd het overdrachtsbelastingtarief al verhoogd van 6 naar 8%. De regering heeft aangekondigd dit tarief met ingang van 1 januari 2023 nog verder te verhogen naar 9%.

Heffing van overdrachtsbelasting vindt plaats op het moment dat de notariële akte van levering wordt opgemaakt. Dit betekent dat als u een aankoop van een onroerende zaak in 2022 doet, maar de notariële levering in 2023 plaatsvindt, u dus waarschijnlijk 9% overdrachtsbelasting betaalt.

Bij aankopen van een woning welke de koper als hoofdverblijf gaat gebruiken, geldt onder voorwaarden een lager overdrachtsbelastingtarief van 2%. Dit tarief blijft ook vanaf 2023 2%.

Tip!
Voor starters (vanaf 18 jaar tot 35 jaar) kan in zo’n geval zelfs een vrijstelling overdrachtsbelasting gelden. Ook hiervoor gelden voorwaarden. Laat u hierover goed informeren.