Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

Boerenverstand…

De stemmer heeft van zich laten horen. Waar in het verleden de opkomst
zeer matig was, is drie weken geleden de opkomst bij de provinciale
verkiezing boven verwachting geweest.
En het bijzondere is dat de verwachte verschuiving niet alleen door een in
aantal steeds kleiner wordende beroepsgroep is gerealiseerd.
Het lijkt er op dat meer mensen klaar zijn met de huidige politieke setting.
Deze ontwikkeling zal zich ongetwijfeld verder gaan uitwerken in Den Haag.
En ook in de rest van Europa is de uitslag niet onopgemerkt gebleven.
Cruciaal zal zijn of het gezonde boerenverstand in de politiek weer de
overhand gaat krijgen. En of de koers die ingezet is, weer wat gewijzigd kan
worden. Er zal ongetwijfeld nog een zeer lange weg te bewandelen zijn,
maar de eerste stappen zijn gemaakt. Wij zullen dit met belangstelling
volgen.

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor de wijzigingen in de Gecombineerde
Opgave. De aanpassingen vergen veel tijd, dus tijdig starten met het
invullen is van groot belang.
En daarnaast aandacht voor de mogelijkheid van een extra willekeurige
afschrijving voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen.

Veel leesplezier!!
Erik Verhoeven

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van april 2023