Verplichte toepassing bufferstroken langs waterlopen

Ne kwatta….

Enkele maanden terug las ik een stuk in de krant van een zorgmedewerker. Voor het werk wat ze deed en voor de waardering ervan wilde ze een serieus salaris en geen applaus of een kwatta, refererend aan de acties indertijd in de Coronatijd.

Bij die kwatta moest ik denken aan een bedrijfsoverdracht die ik een jaar of 20 geleden begeleidde. Vader, moeder en zoon runden een melkveebedrijf. Er was nog een dochter die elders in loondienst werkte. De stemming rondom deze bedrijfsoverdracht was goed. Vooruitlopend op de te betalen overnamesom kwam ter sprake wat de dochter toebedeeld zou krijgen.

Op de vraag hoe zij daar zelf tegen aan keken, zei de zoon heel droog: “die krijgt wel ne kwatta”. Heel de tafel in een deuk van het lachen, ook de dochter. Uiteindelijk werd ook zij goed toebedeeld en was het eind goed, al goed.

Veel leesplezier!!

Erik Verhoeven

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van maart 2022