Uitstel van betaling vanwege Corona

Heeft u uitstel van betaling voor uw belastingaanslagen vanwege het coronavirus, dan kunt u rond het einde van het jaar een bericht van de Belastingdienst verwachten. In dat bericht doet de Belastingdienst u een  aanbod voor een betalingsregeling voor de uitgestelde aanslagen.

Let aub wel op de datum tot wanneer u uitstel hebt gekregen. Alle aanslagen van na die betreffende datum dient u tijdig te voldoen! 

In eerste instantie kon u uitstel aanvragen voor uw belastingaanslagen tot 1 oktober 2020. Deze regeling is onlangs verlengd tot 1 januari 2021. 

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
In deze roerige tijden heeft het kabinet een tijdelijke investeringskorting in het leven geroepen. De regeling geldt voor investeringen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. De BIK biedt een korting ter hoogte van 3% op kleine investeringen tot € 5.000.000 en 2,44% op grote investeringen vanaf € 5.000.000. De BIK vormt een aanvulling op de bestaande investeringsstimuleringsmaatregelen zoals de KIA, MIA en VAMIL. U verrekent de BIK rechtstreeks met uw af te dragen loonheffing.

Let op: Het gaat om investeringen in nieuw materieel en u dient uw investering minimaal 6 maanden na betaling in gebruik te nemen. Een aanvraag kan pas vanaf 1 september 2021 worden ingediend.  

NOW 1.0
De definitieve berekening van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 1.0 is bekend. NOW 1.0 ziet op de aanvraagperiode van 6 april tot en met 5 juni 2020 en voorziet in een tegemoetkoming waarvan de hoogte afhankelijk is van de loonsom en het omzetverlies. Gebruik de rekentool op https://www.simulatienow.nl/1e-tranche/ voor een indicatie van de hoogte van de tegemoetkoming voor uw onderneming. Tevens kunt u met de rekentool zien of u teveel of te weinig voorschot heeft ontvangen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft u een accountantsverklaring of deskundigenverklaring nodig? 
– U heeft geen verklaring nodig als uw voorschot onder € 20.000 blijft en als uw vaststellingsbedrag onder € 25.000 blijft.
– Als u een voorschot boven € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven € 25.000 ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. 
– Als u een voorschot ontvangt van meer dan € 100.000 of bij vaststelling een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dan dient u een accountantsverklaring te overleggen.

Let op, U dient alle aanvragen van de loonheffingennummers binnen uw bedrijf/ concern samen te tellen. U dient daarbij tevens de NOW 1.0, 2.0 en 3.0 samen te nemen (u maakt hiervoor een inschatting).

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De TVL is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten zoals de huur. Het kabinet heeft voor het vierde kwartaal de TVL verbreed, waardoor alle sectoren gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming in plaats een aantal aangewezen sectoren. Hebt u 30% omzetverlies of meer, kijk dan na of u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming. 

Vanaf medio november is het mogelijk om uw aanvraag voor de TVL in te dienen. Wilt u meer weten over de aanvraagprocedure voor de TVL kijk dan op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/aanvraagproces

Eenmalige extra tegemoetkoming horecaondernemers
Bovenop de uitgebreide TVL bestaat voor horecaondernemingen de mogelijkheid eenmalig een subsidie ter hoogte van 2,75% (gemiddeld € 2.500) van de omzetderving te ontvangen. Deze extra subsidie is een tegemoetkoming voor de reeds gekochte voorraden en aanpassingsmaatregelen die als gevolg van de tijdelijke sluiting niet gebruikt kunnen worden. Ook hiervoor kunt u vanaf medio november uw aanvraag indienen.

Let op voor frauduleuze verkoop

We hebben er vaker voor gewaarschuwd, maar helaas constateren wij dat er weer brieven worden gestuurd met als onderwerp het “VAT Identification Number”. Deze brief lijkt van een officiële instantie te komen, maar laat u slechts betalen voor registratie op een totaal overbodige website. Fraude!

De brief is in het Engels en herkent u aan de volgende afzender:
VRE, Vat Idendification Number Register related to the European General Data Protection Regulation (GDPR).