Uitbreiding bestaande steunpakketten

Afgelopen week heeft het kabinet laten weten de steunpakketten opnieuw te gaan verruimen door de regelingen uit te breiden voor een bredere groep ondernemers en ook de subsidiepercentages te verhogen. 

Ook de mogelijkheid om uitstel van betaling te vragen voor belastingaanslagen wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Een uitgebreide toelichting leest u in dit nieuwsbericht.

TVL – tegemoetkoming vaste lasten
Let op: laatste kans om aan te vragen voor 4e kwartaal 2020!

In beginsel iedere onderneming met een omzetverlies van minimaal 30% kan in aanmerking komen voor TVL, ongeacht de reden van deze omzetdaling. Voor het vierde kwartaal 2020 dient u de omzet te vergelijken met de omzet in het vierde kwartaal van 2019. Daarnaast dient sprake te zijn van minimaal € 3.000 vaste lasten in het kwartaal (berekend op basis van uw SBI-code).

Mogelijk komt u in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Een proefberekening kunt u maken via de adviestool van RVO.

De aanvraag voor kwartaal vier 2020 kunt u vervolgens zelf regelen via RVO (uiterlijk 29 januari 2021; 17:00uTVL aanvragen | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO.nl

BIK – Baangerelateerde Investeringskorting

Tot maximaal 3,9% investeringskorting op nieuwe investeringen vanaf 2021.

Met de BIK wil het kabinet bedrijven stimuleren om te blijven investeren. Het gaat hierbij om investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die gedaan worden in 2021 en 2022. De investeringskorting kunt u verrekenen met af te dragen loonheffing. Voor beide jaren is een bedrag van 2 miljard euro beschikbaar gesteld. De BIK kan ook gebruikt worden in combinatie met andere investeringskortingen zoals: KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieu investeringsaftrek) en EIA (energie-investeringsaftrek).

Voorwaarden:

  • Het betreft een investering in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen (nieuw);
  • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en minimaal € 20.000 aan investeringen per aanvraag;
  • Maximaal 4 aanvragen per jaar.

De investeringen moeten in 2021 of 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na betaling in gebruik zijn genomen.

Contante giften niet meer aftrekbaar

Vanaf 2021 kunt u contante giften niet meer in aftrek brengen in uw aangifte. Wilt u goede doelen steunen, dan kunt u een gift dus beter via een bankoverboeking doen. 

Let er op dat sprake is van een drempel van 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Doet u echter een periodieke gift, dan geldt (onder voorwaarden) geen drempel en mag u het hele bedrag in uw aangifte in aftrek brengen. 

Scholingsuitgaven

In 2021 zijn kosten voor een studie of opleiding nog aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Vanaf volgend jaar vervalt deze aftrekmogelijkheid en komt er een nieuwe subsidieregeling in de plaats (het zogenaamde STAP-budget). 

Verhoogde schenkvrijstelling in 2021

De bestaande schenkvrijstelling voor kinderen én overige verkrijgers wordt in 2021 eenmalig verhoogd met 1.000 euro (crisismaatregel). Per kind kunt u dit jaar vrijgesteld € 6.604 schenken, voor overige begiftigden is dit € 3.244.