Nieuwsupdate (NOW 2.0, uitstel van betaling, Btw buitenland & UBO-register)

NOW 2.0 en NL Leert Door programma

Heeft u omzetverlies? De NOW 2.0 geeft een tegemoetkoming voor loonkosten en geldt voor een periode van vier maanden. Om in aanmerking te komen moet uw omzetverlies minimaal 20% bedragen. Uw aanvraag dient uiterlijk 31 augustus 2020 ontvangen te zijn!

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over de berekening en in welke situaties verklaringen van deskundigen noodzakelijk zijn. Daarnaast is een voorwaarde dat u uw werknemers stimuleert om bij-/ omscholing te gaan volgen.

Via het crisisprogramma NL Leert Door is een subsidiepot van € 50 miljoen uitgetrokken waarbij werkenden en werkzoekenden kosteloos ontwikkeladviezen en online scholing kunnen volgen. Het kan dan gaan om kortdurende cursussen voor specifieke vaardigheden, een vakgerichte bijscholing of zelfs een module voor een langer omscholingstraject.

Om mee te doen hoeft een deelnemer zich alleen aan te melden bij een deelnemende opleidingsinstantie. De administratie en kosten worden door deze instantie afgehandeld.

Praktisch:
Maakt u gebruik van NOW 2.0 dan kunt u als werkgever met het NL Leert Door programma voldoen aan de vereiste inspanningsverplichting. Het is daarbij verstandig om uw werknemers schriftelijk te wijzen op de mogelijkheden van NL Leert Door. Misschien is dit ook een goed moment om te inventariseren welke competenties belangrijk zijn in uw bedrijf en welke medewerkers voor bij-/ omscholing in aanmerking kunnen komen. Juist nu kan een investering in scholing (met of zonder subsidie) nodig zijn voor de continuïteit van uw onderneming.

PS. Naast NL Leert Door kunt u ook gebruik maken van de SLIM-subsidie, welke speciaal gericht is op MKB ondernemingen en tussen 1 september 2020 en 30 september 2020 is aan te vragen. U kunt deze subsidie aanvragen voor loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf, een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen of een praktijkleerplaats binnen uw bedrijf voor (delen van) een mbo-opleiding voor volwassenen.

Uitstel van betaling aangevraagd?

Hebt u voor uw belastingaanslagen uitstel van betaling aangevraagd dan hebt u waarschijnlijk al een informatieve brief van de Belastingdienst ontvangen of ontvangt u deze op korte termijn, omdat het uitstel van drie maanden afloopt. Na de zomer ontvangt u van de Belastingdienst een aanvullende brief waarin staat opgenomen hoe én wanneer u de aanslagen waarvoor het uitstel geldt dient te betalen.

Wilt u het bijzonder uitstel verlengen dan gelden aanvullende voorwaarden, zoals beschreven in onze vorige nieuwsbrief.

Voorkom boetes!
Kijk na tot welke datum u uitstel van betaling heeft gekregen. Een betalingsverplichting die ontstaat na deze datum valt namelijk niet onder het bijzonder uitstel. Die betaling dient dan ook tijdig door de Belastingdienst ontvangen te zijn.

Voorbeeld
U vroeg op 10 mei 2020 uitstel van betaling aan en hebt dit gekregen tot 10 augustus 2020. U dient een aangifte loonheffingen in over juli 2020. De uiterste betaaltermijn is 31 augustus 2020 en valt dan ook na uw uitsteltermijn. U moet die aangifte tijdig betalen! Doet u maandaangiften voor de omzetbelasting dan geldt hiervoor precies hetzelfde.

FISCAAL & OVERIG NIEUWS

Buitenlandse BTW terugvragen? Dien vóór 30 september 2020 uw verzoek in.

Heeft u als Nederlandse BTW ondernemer in 2019 buitenlandse BTW betaald voor de aankoop van goederen of diensten in een EU-land dan komt u misschien in aanmerking voor een teruggave. De aanvraag moet u vóór 30 september 2020 via de Nederlandse belastingdienst indienen.

LET OP, u heeft een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Heeft u deze nog niet? Kom dan snel in actie!

Voorwaarden:
– Uw onderneming is gevestigd in Nederland;
– Uw onderneming hoeft geen aangifte te doen in de lidstaat waar de BTW van wordt teruggevraagd;
– De goederen of diensten die u heeft aangeschaft worden gebruikt voor activiteiten die recht geven op BTW aftrek.

UBO register

Per 27 september 2020 treedt het UBO-register in werking. Vennootschappen, zoals B.V.’s, N.V.’s, maatschappen, VOF’s of CV’s, coöperaties én stichtingen en verenigingen met een onderneming zijn verplicht om de natuurlijke personen te registreren die voor meer dan 25% uiteindelijk eigenaar zijn en/of zeggenschap hebben over een vennootschap die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Welke gegevens
De gegevens die geregistreerd worden zijn deels openbaar en deels slechts toegankelijk voor bevoegde instanties met een geheimhoudingsplicht.

Voor iedereen is de naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de omvang van het economisch belang van een UBO inzichtelijk. Aanvullende gegevens, zoals de geboortedag, -plaats en -land, het adres én het Burgerservicenummer worden niet openbaar.

Tijdig registreren
Is uw vennootschap opgericht vóór 27 september 2020 dan geldt een overgangstermijn van 18 maanden. In deze situatie moet uiterlijk op 26 maart 2022 de registratie voltooid zijn. Het niet tijdig melden is een economisch delict en kan zwaar bestraft worden.

Uiteraard komen wij hier bij u op terug.