Nieuwe BTW regels, uitstel van betaling en deadlines NOW & TVL

Vanwege belangrijke wijzigingen en deadlines vindt u in deze nieuwsbrief informatie over de volgende onderwerpen: 

– Nieuwe btw-regels voor leveringen aan particulieren binnen de EU (1 juli 2021);
– Bijzonder uitstel van betaling eindigt 30 september 2021;
– Alsnog NOW voor eerdere kwartalen?;
– Startersregeling TVL nu aan te vragen. 

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen? Of heeft u vragen op ander gebied? Neem gerust contact op met uw contactpersoon. Wij helpen u graag!

De nieuwe btw-regels voor leveringen aan particulieren binnen de EU

Levert u goederen aan particulieren binnen de EU of gaat u dit binnenkort doen, let dan op! Per 1 juli 2021 veranderen de regels en de manier waarop u btw-aangifte doet voor verkopen aan particulieren in andere EU-landen. 

De omzetdrempel verandert
U bent nu gewend om per EU-land te beoordelen of de omzet aan particulieren boven de omzetdrempel uitkomt. De omzetdrempel verschilt nu per land en kan uiteenlopen van € 25.000 tot € 100.000 per jaar. Wanneer u nu boven de omzetdrempel van een bepaald land uitkomt, dient u het btw tarief van dat land in rekening te brengen en aan te geven in dat land.

Per 1 juli 2021 vervallen de omzetdrempels per land en wordt er één drempelbedrag van € 10.000 per kalenderjaar gehanteerd voor alle EU-landen gezamenlijk. U komt daardoor veel sneller in de situatie dat u buitenlandse btw in rekening moet brengen en afdragen in de betreffende landen.

Eénloketsysteem
Om het overzichtelijk te houden komt er per 1 juli 2021 een éénloketsysteem online waar u voor alle landen waar u aangifteplichtig bent in één keer aangifte kunt doen en de betaling kunt afhandelen. Om gebruik te maken van het éénloketsysteem dient uw onderneming te worden geregistreerd via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Levert u nu al aan particulieren in andere EU-landen of bent u voornemens dit te gaan doen, neem dan gerust contact met ons op zodat wij samen met u kunnen kijken of er iets verandert aan uw aangifteverplichting.

Het bijzonder uitstel van betaling eindigt 30 september 2021

Had u als ondernemer betalingsproblemen vanwege de coronacrisis, dan kon u een verzoek doen tot bijzonder uitstel van betaling voor de belastingaanslagen. 

De looptijd van het bijzonder uitstel bedroeg 3 maanden. In bepaalde gevallen zal dit betekenen dat het bijzonder uitstel is afgelopen of binnenkort afloopt. Voor de belastingschulden waarvoor het bijzonder uitstel van betaling is goedgekeurd, krijgt u een betalingsregeling aangeboden.

Voorkom boetes!
Alle aangiften die u ná de datum van uw bijzonder uitstel indient, moet u tijdig betalen.

Is er nog steeds sprake van betalingsproblemen vanwege corona?
Onder voorwaarden kunt u een verzoek tot verlenging indienen. Dit kunt u doen tot uiterlijk 30 september 2021.

Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog doen. Ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken! De derde aanvraagperiode NOW (vanaf oktober 2020) sloot al eind december 2020. Op dat moment was de regel nog dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) meetelde als omzet. Ondernemers die daardoor het benodigde omzetverlies van minimaal 20% niet haalden, vroegen voor deze periode waarschijnlijk geen NOW aan.

Onlangs is echter bekendgemaakt dat de TVL alsnog vanaf de derde aanvraagperiode NOW niet meetelt als omzet. Door het niet meetellen van de TVL heeft de ondernemer dus een lagere omzet. De ondernemer haalt daarom misschien alsnog het benodigde omzetverlies van minimaal 20%. Deze ondernemers kunnen nu alsnog voor de derde aanvraagperiode NOW aanvragen. Dit geldt ook voor de aanvraag van Q1 2021. Alsnog NOW aanvragen kan door te bellen met UWV Telefoon NOWLet op! Deze mogelijkheid is geopend tot en met 16 juli 2021.

Startersregeling TVL nu aan te vragen

Er is een speciale TVL-regeling voor startende ondernemers beschikbaar. Die kan per 31 mei 2021 worden aangevraagd. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De regeling is vrijwel gelijk aan de normale tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Starters konden hier echter geen gebruik van maken, omdat ze in het tweede kwartaal van 2019 nog niet over omzet beschikten. Aanvragen van de tegemoetkoming voor starters kan digitaal via de RVO. Aanvragen kan uiterlijk tot 12 juli 2021 17.00 uur. De regeling is eenmalig. Vanaf het tweede kwartaal kunnen starters namelijk de gewone TVL aanvragen.