Nieuw GLB vraagt dit jaar al om actie 

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat pas in 2023 in, maar er zullen dit jaar al acties ondernomen en eerste keuzes gemaakt moeten worden.

Landschapselementen
Vanaf 2023 wordt de basispremie (naar verwachting € 200 tot € 225 per hectare) niet alleen uitgekeerd over de oppervlakte landbouwgrond, maar ook over aangrenzende landschapselementen (bijv. houtwallen, poelen en sloten) die bij het bedrijf in beheer zijn. Deze landschapselementen kunnen ook een rol spelen bij de toeslag via de ecoregeling, waarbij punten behaald moeten worden voor de volgende thema’s: klimaat, bodem en lucht, water, biodiversiteit en landschap. Deze toeslag is afhankelijk van de mate waarin aan deze thema’s wordt voldaan en bedraagt maximaal ca. € 200 per hectare. Het is de bedoeling dat landschapselementen vanaf 1 oktober 2022 ingetekend kunnen worden in de perceelsregistratie.

Aanmelding voor deelname in 2023
Wanneer bedrijven in 2023 GLB-subsidies willen ontvangen, zullen zij zich voor het einde van dit jaar moeten aanmelden. Daarbij moet ook aangegeven worden welke eco-activiteiten men denkt te gaan uitvoeren in 2023. 

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van juni 2022