Na 1,5 jaar lijkt Nederland zich langzaam uit de coronacrisis te wrikken

De zomervakantie is voorbij en de bedrijvigheid in Nederland komt weer op gang, een mooi moment om de afgelopen tijd eens te evalueren en de toekomstplannen nog eens met een frisse blik te bekijken. Na 1,5 jaar lijkt Nederland zich langzaam uit de coronacrisis te wrikken en worden de steunmaatregelen de komende periode stopgezet. Hoewel verschillende branches zeker nog niet kunnen terugkeren naar ‘de normale situatie’, laat de groei van de Nederlandse economie een positief beeld zijn. Laten we hopen dat dit zich voortzet en iedereen hier straks ook weer de vruchten van kan plukken.

Ook bij Biemans zitten we niet stil en zijn wij steeds bezig om de service en advisering vollediger en gestroomlijnder te laten verlopen. Wij zijn er van overtuigd dat u als ondernemer het beste uit uw onderneming haalt door de samenwerking met meerdere disciplines. Ons aandeel is hierin zowel (administratief) ondersteunend als adviserend. Wij signaleren kansen en valkuilen en adviseren op fiscaal (juridisch) gebied. Al jaren zetten wij in op de groei van onze adviespraktijk, zodat wij u zakelijk en persoonlijk optimaal kunnen adviseren. Wij merken dat deze extra aandacht door onze klanten wordt gewaardeerd. Onze fiscale afdeling is het afgelopen jaar dan ook uitgebreid met Sander Jongerius en Ruben Migchels. Zij stellen zich hieronder kort aan u voor.

In deze nieuwsbrief informeren wij u daarnaast over:

– doorlopende machtiging Belastingdienst (uw actie vereist)
– controle van uw definitieve aanslagen wijzigt
– Btw-teruggave uit het buitenland (uiterlijk 30 september)
– TVL voor derde kwartaal aan te vragen via RVO
– Uitstel van betaling belastingschulden stopt per 1 oktober  

Heeft u vragen? schroom dan niet en neem gerust contact met uw contactpersoon bij Biemans!

Doorlopende machtiging Belastingdienst (uw actie vereist)

Jaarlijks vragen wij voor u een machtiging aan om digitaal kopieën van uw aanslagen te kunnen ontvangen. Omdat dit voor ieder belastingmiddel apart geregeld moest worden, kreeg u jaarlijks een hele stapel papieren van de Belastingdienst toegestuurd, die bovendien veelal direct de prullenbak in konden. Dit zorgde voor veel irritatie en kan nu gelukkig eenvoudiger!

Vanaf deze maand biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om een doorlopende machtiging te verkrijgen voor de aanslagen inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en de toeslagen. De doorlopende machtiging biedt voor u de mogelijkheid om Biemans te machtigen tot het moment van wederopzegging. Dit betekent dat de Belastingdienst u niet langer jaarlijks brieven zal sturen om de diverse machtigingen te vernieuwen.

Wij zullen voor u de doorlopende machtigingen aanvragen voor de belastingsoorten die voor u van toepassing zijn. Na de aanvraag ontvangt u (voor iedere belastingsoort) een brief van de Belastingdienst met een toestemmingsformulier en activeringscode. Wij ontvangen deze graag zo spoedig mogelijk, omdat de activeringscode na enkele weken vervalt. Na de registratie hoeft u zich niet meer te bekommeren over de machtiging tot het moment dat u deze wil intrekken, wat op elk gewenst moment mogelijk is.

Controle van uw definitieve aanslagen wijzigt

Wij gaan verder met digitaliseren! In de nieuwsbrief van juni 2021 hebben wij u op de hoogte gesteld van de digitale verzending van de akkoordverklaringen en rapporten van uw aangiften. Door de positieve reacties gaan wij ook de controle van aan u opgelegde definitieve aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, omzetbelasting en vennootschapsbelasting digitaliseren.

Na controle van uw aanslag ontvangt u van ons een e-mail met een link. Via de link in de e-mail logt u eenvoudig in met de laatste vier cijfers van uw Burgerservicenummer of fiscaalnummer. U hoeft dus geen inlog en wachtwoord aan te maken. Vervolgens kunt u uw controle brieven bekijken en desgewenst downloaden

Heeft u over deze wijziging nog vragen of verandert uw e-mail adres? Neem dan gerust contact met ons op.

Btw-teruggave uit het buitenland

Heeft u in 2020 btw betaald in een ander EU-land en doet u in dat land geen btw-aangifte? Vraag nu de btw uit ander EU-land makkelijk terug via het Belastingportaal ‘Teruggaaf btw uit andere EU-landen’. De deadline is 30 september 2021

U kunt btw terugvragen uit een ander EU-land wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:
–           Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
–           U doet in het land waar u btw terugvraagt geen btw-aangifte. Indien u dit wel doet dan kunt u uiteraard de voorbelasting aftrekken in de btw-aangifte van het betreffende land.
–           U gebruikt de goederen en diensten waarvoor u de btw wenst terug te vragen voor btw-belaste activiteiten.

Hoe vraagt u de btw terug?
U dient daartoe een digitaal verzoek in te dienen via de Nederlandse Belastingdienst. Dat loopt via deze deze inlog.
U krijgt dan binnen 4 maanden na uw verzoek een beschikking van de belastingdienst van het land waar u de btw hebt betaald met een beslissing op uw verzoek.

Let op!
*Om gebruik te kunnen maken van dit digitale portal heeft u inloggegevens nodig. Wanneer u deze nog moet aanvragen, kan het enkele weken duren tot deze worden verstrekt!
*De ervaring leert dat het systeem van de Belastingdienst op de dag voor en van de deadline vaak overbelast raakt. Wij raden u dus aan om, indien mogelijk, de aanvraag een aantal dagen voor de deadline in te dienen.

TVL voor derde kwartaal aan te vragen via RVO

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal kan weer worden aangevraagd via de website van het RVO. Hieronder ziet u beknopt wat de TVL Q3 inhoudt:

– Het subsidiepercentage is maximaal 100%. Als u 100% omzetverlies heeft, ontvangt u 100% van uw berekende vaste lasten als tegemoetkoming.
– Het minimum subsidiebedrag is € 1.500 per kwartaal.
– Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor het mkb.
– Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag van 21% met een maximum van
€ 225.000 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden.
– De TVL wordt niet gerekend als omzet voor de berekening van de NOW 3. 

Om in aanmerking te komen voor de TVL Q3 dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– Uw onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kvk en heeft een vestiging in Nederland met een eigen voordeur.
– Uw onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies in het derde kwartaal van 2021 vergeleken met het derde kwartaal van 2019 óf 2020.
– Uw berekende vaste lasten (op basis van uw SBI code) bedragen tenminste € 1.500 per kwartaal.
– Bij aanvragen van € 125.000 en hoger dient direct een accountantsproduct te worden aangeleverd.

Via de Adviestool van RVO kunt u snel beoordelen of u in aanmerking komt.

Uitstel van betaling belastingschulden stopt per 1 oktober  

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober, zoals eerder aangekondigd. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van €40,4 miljard. Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost, zodat per saldo op dit moment €19,2 miljard aan belastingschuld open staat bij 270.000 ondernemers.

Let op! U moet vanaf 1 oktober 2021 weer tijdig aangifte doen en betalen

Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd, maar die wel in de periode van het verleende belastinguitstel vielen.

Binnen bij Biemans

Op onze fiscale afdeling hebben wij twee nieuwe belastingadviseurs mogen verwelkomen. Zij stellen zich graag aan u voor: 

Sander:

Nee het was geen 1 april grap, bloedserieus, per 1 april 2021 ben ik gestart bij Biemans Accountants en Belastingadviseurs. Nu ruim 13 jaar ervaring als belastingadviseur en hoe kom je dan bij Biemans in Erp?

Het begon allemaal op 20 december 1985, toen ik ben geboren in Valkenswaard. Mijn vader werkte bij het natuurkundig laboratorium van Philips (voor de kenners NatLab) en op enig moment verhuisden we naar Eindhoven. Uiteindelijk ben ik fiscaal recht en economie gaan studeren aan de Fontys in Eindhoven, een uitzondering binnen een bèta familie. In het jaar 2009 heb ik met de beoordeling met lof de opleiding afgerond. En startte ik mijn loopbaan bij toen nog Joanknecht & Van Zelst te Eindhoven. Als allround belastingadviseur kreeg ik alle kansen om mijn vakinhoudelijke rugzak te vullen. Tijdens een 32 urige werkweek reed ik in de avonduren naar Tilburg om daar fiscaalrecht te studeren en overdag was ik actief voor klanten. In september 2011 had ik mijn universitaire titel (judicium: met genoegen) en in de tussentijd was ik ook nog getrouwd. In 2012 (dochter) en 2013 (zoon) kwamen onze kinderen. Zowel zakelijk als privé ging het goed en het was een drukke tijd met veel uitdagingen die overwonnen konden worden. Gelukkig ging ik van jongs af aan met mijn ouders de bergen in en was geen obstakel hoog genoeg, dus ook deze uitdagingen ging ik niet uit de weg.

In 2016 heb ik uiteindelijk een overstap naar Witlox van den Boomen (WVDB) gemaakt. Mijn ambitie reikte ver en een grotere organisatie met voldoende uitdaging was op dat moment een mooie kans. Vakinhoudelijk en ook persoonlijk als adviseur een leerzame tijd. Na verloop van tijd kwam ik er achter dat ik vooral energie krijg in mijn rol als adviseur voor het MKB-bedrijf. De gesprekken aan de spreekwoordelijke keukentafel (soms ook letterlijk), daar sta ik ‘s ochtend voor op. De samenwerking met klanten valt of staat met aandacht. Alles wat je aandacht geeft groeit en zo ook mijn energie en trots als de dingen die je doet zichtbaar gewaardeerd worden. De overstap naar Biemans was voor mij helder. Als je het mij vraagt een kantoor waar de klant centraal staat en nog echt de tijd voor klanten wordt genomen. Biemans als je het mij vraagt een organisatie waar onder de motorkap, de kwaliteit en professionaliteit van de F1 auto van Max Verstappen schuil gaat, maar toch heel gewoon gebleven.

Op dit moment genoeg over mij. Ik ben vooral benieuwd wat u drijft en waar u iedere dag voor opstaat. Hopelijk spreken we elkaar binnenkort en krijg ik de kans om uw verhaal te horen.

Ruben:

In januari 2020 heb ik de hbo opleiding Fiscaal Recht en Economie afgerond. Na mijn afstuderen ben ik eerst verder gegaan als juridisch medewerker bij mijn afstudeerbedrijf. Daar hield ik me voornamelijk bezig met de internationale belastingadviespraktijk. Hierbij bleek dat mijn interesse toch wat dichter bij huis ligt, wat mij uiteindelijk naar Biemans leidde. Sinds september vorig jaar ben ik gestart als junior belastingadviseur op de fiscale afdeling. Vooral de korte lijntjes en het contact en meedenken met de lokale ondernemer spreekt mij hierbij erg aan.


Naast uitbreiding van ons fiscale team groeit ons accountancy team ook door en hebben wij diverse nieuwe collega’s verwelkomt. In volgende nieuwsbrieven stellen zij zich aan u voor. Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar extra handjes. Kent u nog een geschikte assistent accountant? Op onze website staan twee mooie vacatures!