Fiscale plannen uit de Voorjaarsnota 2023

Wij willen u er op wijzen dat ons kantoor vrijdag 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart) gesloten is.

Onderwerpen:

  • Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023
  • Ontwikkelingen box 3 afgelopen maand
  • Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot
  • Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het

Werkgevers let op: het minimumloon gaat per 1 juli 2023 met ruim 3% omhoog. Heeft u nog NOW 5 en/of NOW 6 aangevraagd? Dan moeten uiterlijk 2 juni de definitieve aanvragen zijn ingediend.

Lees deze MKB-Nieuwsbrief aandachtig. Heeft u er vragen over? Bel ons!


Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

In de op vrijdag 28 april (2023) aangeboden Voorjaarsnota 2023 valt een aantal fiscale maatregelen op die het kabinet voor ogen heeft. Zonder compleet te willen zijn, hebben wij een top 5 voor u samengesteld. We sluiten af met een opsomming van een aantal andere fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023.

Lees meer


Box 3: wat gebeurde er afgelopen maand?

Box 3 houdt de gemoederen nog volop bezig. Ook afgelopen maand verscheen weer voldoende berichtgeving. In dit artikel vindt u een overzicht.

Lees meer


Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot

Met een pakket aan extra maatregelen wil het kabinet de CO2-reductie verder reduceren. Het pakket is verdeeld over een flink aantal sectoren binnen de maatschappij. In totaal wordt er € 28,0 miljard vrijgemaakt voor klimaatuitgaven.

Lees meer


Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het

Ook verenigingen en stichtingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor het gedeelte waarmee ze een onderneming drijven. Als de winst niet al te hoog is, geldt wel een vrijstelling. Hoe kunt u hiervan gebruikmaken?

Lees meer


Uiterlijk 2 juni definitieve NOW 5 en 6 aanvragen

U kunt tot en met 2 juni 2023 de definitieve berekening aanvragen van de NOW voor de laatste twee periodes. Dit betreft de NOW 5 en de NOW 6.

Lees meer


Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd naar € 1.995,00 bruto per maand. Per week wordt het € 460,40 en per dag € 92,08. Een uniform wettelijk minimumuurloon is er nog niet, maar wordt verwacht per 1 januari 2024.

Lees meer


BMKB-regeling met vier jaar verlengd

De Borgstellingsregeling voor mkb-kredieten, de BMKB-regeling, wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027. Dit geldt ook voor de BMKB-Groenregeling. Dit heeft het kabinet bekendgemaakt, na evaluatie van de regeling.

Lees meer


Subsidie energieadviseur weer aan te vragen

Ondernemers kunnen weer subsidie aanvragen voor adviezen op het gebied van energiebesparing, de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Een advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een mogelijke investering van LED-verlichting of zonnepanelen. Deze subsidie is dus alleen beschikbaar voor het mkb.

Lees meer


Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV

Per april 2023 zijn de uitvoeringsregels van het UWV voor de ontslagprocedure, ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gewijzigd.

Lees meer


Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2023 fors hoger

Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken. Dit vaste bedrag is voor dit jaar fors verhoogd van € 41,50 naar € 45,00 per dag.

Lees meer