E-herkenning

Steeds meer communicatie verloopt digitaal. Bij verschillende overheidsorganisaties bent u verplicht te werken met E-herkenning, zodat u veilig en betrouwbaar kunt inloggen.

E-herkenning kan onder ander van belang zijn voor: 
-de aanvraag TVL (tegemoetkoming vaste lasten) voor het derde kwartaal; 
-uw btw-aangiften vanaf 2022. 

In onderstaande berichten kunt u terugvinden hoe u actie kunt ondernemen. 

Schroom niet om even te bellen met uw contactpersoon binnen onze organisatie. Wij helpen u graag.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Heeft u in het derde kwartaal 2021 een omzetverlies van 30% of meer ten opzichte van het derde kwartaal 2019 óf het derde kwartaal 2020 dan komt u wellicht in aanmerking voor TVL. Maak hiervoor een proefberekening op RVO.nl.

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over de voorwaarden voor de tegemoetkoming vaste lasten  (TVL) voor het derde kwartaal 2021. In aanvulling wijzen wij er op dat als gevolg van Europese regelgeving de totale tegemoetkoming binnen een groep niet meer mag bedragen dan € 1.800.000. Voor Land- en tuinbouwbedrijven is dit maximum voor de groep echter slechts € 225.000. 

Voor uw aanvraag TVL hebt u minimaal niveau 3 nodig. Zorg dat u deze tijdig aangevraagd hebt!

PS Een aanvraag is alleen met DIGID mogelijk als u persoonlijk bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van de onderneming. Dit zal veelal slechts het geval zijn bij een eenmanszaak, VOF of maatschap.

BTW-aangiften

Iedere ondernemer, met uitzondering van eenmanszaken, die nu de btw-aangifte via het oude portaal van de Belastingdienst indient moet vanaf 1 januari 2022 verplicht gebruik maken van de E-herkenning. Voor btw-aangiften hebt u minimaal niveau 3 nodig.

Gebruikt u e-herkenning alleen voor het doen van btw-aangifte dan kunt u ook het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel aanschaffen. Hierbij geldt dat via RvO een compensatieregeling van maximaal twee keer € 24,20 ter vergoeding van de kosten voor het aanvragen van E-herkenning wordt aangeboden.

Tip!
Heeft u de btw-aangifte aan ons uitbesteed, is dan nog steeds eHerkenning nodig?
Wie belastingzaken uitbesteedt aan ons, heeft zelf geen eHerkenning nodig voor belastingaangiften. Wij hebben alle noodzakelijke eHerkenning registraties in huis!. 
Let op! voor een eventuele aanvraag TVL (tegemoetkoming vaste lasten) heeft u wel een eigen E-herkenning nodig! 

Aanvraag

Heeft u nog geen E-herkenning? Zorg dan dat u tijdig E-herkenning aanvraagt bij een erkende E-herkenningsleverancier

Dit geldt als u op dit moment nog geen gebruik maakt van het nieuwe portaal van de Belastingdienst voor btw-aangiften, maar zeker ook als u in aanmerking komt voor de TVL. Wij adviseren u niet te lang te wachten. Het aanvraag loket voor TVL sluit op 26 oktober 2021 en het toekennen van E-herkenning (niveau 3) zal enige tijd in beslag nemen.