Beleid LNV & Handhaving verzekeringsplicht landbouw- voertuigen

Versobering fiscale regelingen voor ondernemers Het kabinet wil enkele fiscale regelingen laten verdwijnen. Enerzijds willen ze de belastingsystematiek vereenvoudigen. Anderzijds heeft vadertje staat zijn geld hard nodig.

De middelingsregeling bestaat sinds de Wet inkomstenbelasting 1964, maar per 1 januari 2023 verdwijnt de regeling. Volgens de overheid bereikt de regeling zijn doel niet, omdat maar weinig mensen er gebruik van maken. Het laatste tijdvak om mogelijk te middelen, zoals het er nu uit ziet, 2022-2024. De ondernemersaftrek wordt stapsgewijs afgebouwd naar € 700 in 2027. Het kabinet wil het verschil tussen werknemers en ondernemers hiermee verkleinen.

Daarnaast gaat de regeling van de fiscale oudedagsreserve verdwijnen. Dat betekent dat vanaf volgend jaar attenter omgegaan moet worden met mogelijkheden om aftrekposten voor een inkomensvoorziening te benutten.

Vooralsnog lijkt het erop dat het kabinet de landbouwregeling en bedrijfsopvolgingsregeling ongemoeid laten. Wel worden beide regelingen geëvalueerd, en de kans is reëel dat de komende jaren de regelingen versoberd gaan worden.

Het grootste gejojo vindt plaats bij de vennootschapsbelasting. Waar twee jaar geleden de tarieven daalden en de eerste schijf fors verhoogd werd, wil het kabinet het komend jaar de drempel van de eerste schijf weer aanzienlijk verlagen en het tarief fors verhogen.

Genoeg fiscale stof om de herfst mee in te gaan.

Erik Verhoeven

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van oktober 2022