Belastingplannen 2021

De derde dinsdag van september ligt achter ons en, hoewel dit jaar minder traditioneel, zijn op deze dag de belastingplannen voor 2021 bekend gemaakt. De plannen hebben gevolgen voor iedereen -zowel ondernemer als particulier- en zijn dit jaar voor een groot deel beïnvloed door de coronacrisis. Wat ons betreft springen de volgende onderwerpen het meest in het oog:

– Startersvrijstelling overdrachtsbelasting;
– Verruiming vrijstelling box 3;
– Aanpassingen tarieven vennootschapsbelasting;
– Verlaging inkomstenbelasting;
– Snellere afbouw zelfstandigenaftrek;
– Vrije ruimte werkkostenregeling.

Heeft u vragen of bent u benieuwd welke wijzigingen op u van toepassing zijn en wat voor effect dit (fiscaal) voor u heeft, schroom niet om even te bellen met uw contactpersoon binnen onze organisatie. Wij helpen u graag.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Voor starters op de woningmarkt (personen van 18 tot 35 jaar) gaat een vrijstelling gelden voor de overdrachtsbelasting. Bij de aankoop van woningen door niet-starters blijft een verlaagd tarief van 2% van toepassing, mits de woning (privé) wordt gekocht en deze anders dan tijdelijk als hoofdverblijf in gebruik zal worden genomen.

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting zal vanaf 1 januari 2021 verhoogd worden van 6% naar 8%. De aankoop van woningen, zoals vakantiewoningen, beleggingswoningen en aankopen door rechtspersonen worden vanaf 2021 belast tegen het algemene tarief van 8%!

Verhoging vrijstelling box 3

Al lang woedt er discussie over de aansluiting van de vermogensrendementsheffing in box 3 met het daadwerkelijk behaalde rendement. Vooralsnog lijkt zo’n aanpassing van de wet een brug te ver en zeker op korte termijn verwachten wij hierin geen belangrijke wijzigingen. Wel wordt gehoor gegeven aan de oproep om de ‘kleine’ spaarder te ontzien.

Het heffingsvrije vermogen wordt vanaf 2021 verhoogd van € 30.846 naar € 50.000 per persoon. Voor partners betekent dit dat zij een heffingsvrije vermogen ter hoogte van € 100.000 hebben, waarover geen box 3 heffing verschuldigd is.

Daar tegenover staat dat het forfaitaire rendement voor bedragen boven de € 50.000 iets hoger zal worden vastgesteld. Tevens zal het belastingtarief wat geldt voor het fictieve rendement worden verhoogd van 30% naar 31%.

Negatieve rente op spaartegoeden
Naast fiscale wijzigingen heeft in ieder geval de ING ook nog een wijziging aangekondigd voor 2021. Voor bank- / spaarrekeningen met een saldo van meer dan € 250.000 zal in het nieuwe jaar negatieve rente in rekening worden gebracht van 0,5% (voor zakelijke rekeningen geldt dit al sinds 1 oktober 2020). Informeer bij uw bank of ook u een negatieve rente verschuldigd bent.

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

Al eerder werd bekend dat de tarieven en schalen voor de vennootschapsbelasting op de schop gaan. De plannen om deze tarieven te verlagen zijn echter (weer) gewijzigd.

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat van 16,5% naar 15%. Vanaf 2021 geldt dit lage tarief voor winsten tot € 245.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting blijft 25%!

Verlaging inkomstenbelasting

In 2021 daalt de eerste schijf (belastbaar inkomen tot en met € 68.507) van de inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10%. Het kabinet verlaagt dit tarief tussen 2022 en 2024 verder, tot uiteindelijk 37,03%. De inkomstenbelasting van de tweede schijf (belastbaar inkomen vanaf € 68.507) blijft 49,5%.

Snellere afbouw zelfstandigenaftrek

Daarnaast zal voor de winstgenieter in box 1 die aan het urencriterium voldoet de zelfstandigenaftrek worden verlaagd van € 7.030 in 2020 naar uiteindelijk € 3.240 in 2036. In plaats van een afbouw van € 250 per jaar wordt nu een afbouw van € 360 per jaar voorgesteld. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 nog € 6.670.

Deze afbouw wordt ‘gecompenseerd’ door de arbeidskorting te laten stijgen met € 106 in 2021 en met € 73 in 2022 én de verlaging van het inkomstenbelastingtarief.

Vrije ruimte werkkostenregeling

Een van de coronamaatregelen is de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte in 2020. Via de vrije ruimte kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. In 2020 zal de vrije ruimte 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 bedragen (was 1,7%). Voor het deel van de fiscale loonsom dat € 400.000 overstijgt bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Dit biedt de werkgever de mogelijkheid om de werknemer een extra onbelaste beloning te geven tijdens de moeilijke coronatijd.

Vanaf 2021 wordt de vrije ruimte weer teruggebracht naar 1,7% voor loonsommen tot € 400.000 en zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,2% naar 1,18% voor zover de loonsom hoger is dan € 400.000.

Alle maatregelen op een rijtje
Voor een compleet overzicht verwijzen wij u graag naar de door onze beroepsvereniging opgestelde Special Miljoenennota 2021.